fbpx
internett trafikk

Cisco spår mer internett-trafikk i 2022 enn vi har sett gjennom hele internetts historie

Cisco la i dag frem sin Visual Networking Index-rapport som beregner bruken av internett og enheter koblet opp mot internett de neste fem årene. En av grunnene til den massive økningen er at 1,4 milliarder flere brukere enn i dag ventes å være online i 2022.

4,7 zettabytes med data siden 1984

Internett er bygd opp av tusenvis av offentlige og private nettverk rundt om i hele verden, og siden internett så dagens lys i 1984, har mer enn 4,7 zettabytes* av IP-trafikk strømmet gjennom det – noe som tilsvarer den samme mengden data av totalt alle filmer som noensinne er laget strømmet over globale IP-nettverk – hvert minutt, i 32 år.

Men i følge Cisco sin nye Visual Networking Index-rapport (VNI-rapport) er dette bare begynnelsen. Innen 2022 vil det strømme mer IP-trafikk mellom globale nettverk enn alle «internett-årene» så langt til sammen frem til 2016. Med andre ord, det vil strømme mer trafikk i 2022 alene, enn det har vært til sammen på 32 år siden 1984 til 2016.

 

* Ifølge Cisco sin nye Visual Networking Index-rapport vil 60 prosent av hele verdens befolkning være på internett i 2022.

60 prosent av verdens befolking på nett

Den økte trafikken vil komme fra mennesker over hele verden, datamaskiner, digitale plattformer og de stadig nye løsningene vi tar i bruk internett til. Innen 2022 vil 60 prosent av verdens totale populasjon bruke internett, og mer enn 28 milliarder enheter og koblinger vil være online. Video vil utgjøre 82 prosent av all IP-trafikk.

 

 – Årets rapport viser at vi er i en tid hvor internett etterhvert omfavner alt vi gjør i mye større grad enn tidligere. Integrasjonen av for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring og 5G vil gjøre at bransjer og områder som blant annet helse, velferd, forsvar, klima og samferdsel vil digitaliseres med nye løsninger vi for få år siden ikke trodde var mulig. Dermed øker også behovet for kapasitet og IP-trafikk over hele verden markant, noe årets VNI-rapport viser, sier Sven Størmer Thaulow, administrerende direktør i Cisco Norge.

 

Internett i 2022

Cisco sin VNI-rapport ser på innvirkningen brukere, enheter og andre trender vil ha på globale IP-nettverk over en femårs-periode. I perioden 2017 til 2022, forutser Cisco at:

*1 zettabyte en trillard bytes, eller det samme som en million petabytes.
*1 petabyte er det samme som 1000 terabytes.

Les årets rapport i sin helhet her.

For regionale data og tall kan VNI Highlight Tool benyttes.

Se nøkkeluttak fra rapporten vedlagt. FAQ til rapporten kan leses her.

 

Bilde: John Schnobrich via Unsplash