fbpx

....men de færreste gjør det. Viktig å forstå, prioritere, tilpasse og utføre!

Alt i sosiale medier kan måles…

….men de færreste gjør det. Viktig å forstå, prioritere, tilpasse og utføre!

På samme måte som måling ikke er det samme som avkastning, er ikke KPI det samme som ROI. Derimot kan god måling og analyse av hvordan innsatsen i sosiale medier skaper ønsket engasjement – eller ikke – gi en god indikasjon på hvorvidt man treffer eller ikke med den sosiale kommunikasjonen.

Viktige suksesskriterier er at man forstår hva det er kommunikasjonen skal føre til, slik at man kan foreta seg nødvendige prioriteringer – kompetanse, ressurser eller  midler – for slik å bedre kunne foreta tilpasninger i egne rekker. Først når ønsket resultat er tilpasset og forankret bør man gå i gang med utførelsen – om det er strategien i seg selv, en kampanje eller aktivitet – og da er det imperativt at man har på plass verktøy og rutiner for å måle effekten, analysere, justere, tilpasse og repetere. Slik kan man bedre styre mot ønsket mål, og på den måten kan KPI-ene styre satsningen mot ønsket ROI.

Nettkommunikasjon på museum

30. august ble det holdt konferanse på Nasjonalmuseet om bruk av sosiale medier og Internett. Mitt innlegg handlet om måling i sosiale medier, og hva passet bedre enn å bruke Instagram-konkurransen #HjemmekontorBoka2012 som underlag for å vise hvordan jeg hadde gjort målinger og justeringer før, underveis og etter at konkurransen var avsluttet. Her er presentasjonen i sin helhet:

Måling i Sosiale Medier from HansPetter.info