fbpx
kunstig intelligens

AI-eksperter vil reguleres for å sikre menneskehetens eksistens

Lederne bak verdens største AI-selskaper har signert under ett opprop hvor hensikten er å redusere faren for at kunstig intelligens vil utrydde oss. Dette mener de bør prioriteres i like stor grad som verdenssamfunnet jobber med å forhindre atomkrig og pandemier.

AI like viktig å regulere som å hindre atomkrig og pandemier

Bedriftsledere og eksperter innen kunstig intelligens har begynt å uttrykke bekymring for at AI kan utgjøre en eksistensiell trussel for menneskeheten. I et åpent brev advarer over 350 ledere av AI-selskaper, forskere og ingeniører om at den kunstige intelligensen kan i verste fall utrydde menneskeheten hvis vi ikke får på plass nødvendige lover og reguleringer for å sikre kontroll over utviklingen og implementeringen. Videre mener de at dette bør få like stort fokus og prioriteres i like stor grad som verdenssamfunnet jobber med å forhindre atomkrig og pandemier. 

Blant de som står bak brevet, finner vi toppsjefene i tre av verdens ledende AI-selskaper (OpenAI, Google Deepmind og Antropic), i tillegg til den nylige Google-ansatte Geoffrey Hinton, som blir omtalt som «den kunstige intelligensens gudfar». Hovedbekymringen til ekspertene er at maskinene kan bli i stand til å utføre et så bredt spekter av aktiviteter at de utvikler sin egen programmering, noe som kan føre til at mennesker mister kontrollen over superintelligente maskiner.

Vi mennesker er utrolig flinke til å ta livet av oss selv

Selv om det er fristende å tenke i Terminator-baner her og avfeie det hele som tull og tøys, er det viktig å understreke at trusselen først og fremst handler om at den kunstige intelligensen ikke trenger roboter til å ta livet av oss. Det er vi fryktelig gode til selv. Derfor frykter man for at den kunstige intelligensen kan bli brukt til å manipulere oss på subtile, og svært effektive og skadelige måter. De siste årenes bruk av algoritmer og kunstig intelligens har demonstrert gjentatte ganger hvor overraskende enkelt det er å manipulere oss til å tro det meste. Og på den måten bruke ord og informasjon til å sette oss opp imot hverandre, skape splid, polarisering, så tvil, dyrke mistro og hat. Og slike aktiviteter har vi allerede sett ha dyptgripende konsekvenser for samfunnet og demokratier. Demokratier som allerede i stor grad sliter. 

Ingen «kill svitsj»

Lar vi den kunstige intelligensen få fritt spillerom til å utvikle seg eksponentielt og i en global skala, hvor intelligensen blir distribuert ut på internett slik at vi ikke lenger har en “kill svitsj”, er det en reell fare for at AI-en vil begynne å jobbe mot oss, gitt at målet til den kunstige intelligensen for eksempel er programmert (av oss eller av seg selv) til å redde verden. Vår destruktive natur er ikke så vanskelig å trigge. 

Vi har allerede sett eksempler på hvordan algoritmer kan brukes til å spre desinformasjon og påvirke valg. Blir den kunstige intelligensen mer avansert og mer sofistikert, vil det bli enda vanskeligere å bekjempe denne formen for manipulasjon. For det andre kan AI også bli brukt til å forsterke sosiale og politiske konflikter. Ved å utnytte og forsterke eksisterende splittelser kan den kunstige intelligensen direkte bidra til å forsterke den allerede økende polariseringen og mistroen vi ser i samfunn preges av. Og for det tredje vil utviklingen og utbredelsen av kunstig intelligens få store konsekvenser for arbeidsoppgaver og arbeidsplasser. Hvis vi lar dem få det, vel og merke. Automatisering drevet av kunstig intelligens kan potensielt utradere millioner av arbeidsplasser i jakten på økonomisk vekst. Det vil kunne føre til økt arbeidsledighet og sosial uro. Samtidig er det ingen tvil om at den kunstige intelligensen også vil skape nye jobber og muligheter, men det er usikkert om disse vil være tilgjengelige eller attraktive for alle som mister jobbene sine. Det er også usikkert i hvilket tempo eksisterende arbeidsplasser vil forsvinne, opp mot nye som vil skapes som følge av utviklingen. 

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Eksponentiell kunstig intelligens-vekst

Historisk sett er dette på mange måter ikke noe nytt. Innovasjon har alltid tatt livet av jobber, men også skapt nye. Forskjellen er hvor raskt utviklingen går, og hvor eksponentielt den kunstige intelligensen vokser. Forskjellen mellom ChatGPT 3.5 som ble lansert 30. november 2022 og 4.0-versjonen som ble lansert under ett halvår senere er intet mindre enn formidabel. Og mye mer enn eksponentielt. Tillater vi oss selv å la utviklingen gå uforstyrret frem, vil vi oppleve enda større og mer dramatiske endringer i årene som kommer. Og med tanke på at den kunstige intelligensen vil bli en integrert del av hverdagen vår, er det desto viktigere at vi har full oversikt og kontroll over hvordan integreringen vil foregå. 

Uten tilstrekkelig kontroll er det grunn til å frykte at den kunstige intelligensen vil bli enda mer sofistikert når det gjelder å forstå og manipulere menneskelig atferd. Dette kan føre til en økning i desinformasjon og propaganda, noe som kan undergrave demokratiske prosesser og forsterke sosiale og politiske konflikter. Vi kan også se en kraftig akselerert utvikling i AI-drevet automatisering, motivert av økonomisk vekst for bedriftsledere, men økonomisk usikkerhet for alle andre. Med økende forskjeller mellom rik og fattig øker også faren for sosial uro.

Farene må (nødvendigvis) ikke skygge for fordelene

Samtidig er det også viktig å huske på alle fordelene kunstig intelligens fører med seg, som forbedret effektivitet, nye teknologiske muligheter og løsninger på komplekse problemer. Men disse fordelene vil kun realiseres hvis vi håndterer de potensielle risikoene på en ansvarlig måte. Derfor er det nettopp viktig at vi også forbereder oss på det verste, noe som innebærer å utvikle robuste reguleringer, investere i forskning på sikker bruk av kunstig intelligens, i tillegg til at vi tilrettelegger for en åpen (og helst global) dialog om de etiske og samfunnsmessige implikasjonene av kunstig intelligens. 

Ved å ta proaktive skritt kan vi sikre at vi er bedre forberedt på fremtiden. En fremtid vi bør forsikre oss om inkluderer og inneholder også oss mennesker. 

Og da helst i en biologisk forstand.