fbpx
sosiale medier

5G skal forandre verden, men vil kun bli en hygienefaktor

Endringer tar lengre tid enn vi tror, men kortere tid enn vi ser. Det gjelder også for 5G, som ikke vil revolusjonere «alt»

5G vil oppheve tyngdeloven

I mange år nå har vi sett, hørt og lest hvordan 5G vil forandre alt. Og med alt mener jeg alt. Hvordan vi lever, leker, lærer og jobber. Men ikke minst hvordan virksomheter vil fungere og hvordan jorden vil reddes. 5G vil både transformere og revolusjonere liv og næringsliv, og selvsagt på en bærekraftig måte.

Det er faktisk like før noen vil annonsere at 5G vil oppheve tyngdeloven, og helt sikkert andre lover også, som for eksempel lysets hastighet. For det mangler blant annet ikke på lovnader om blant annet enorme hastigheter og tilnærmet null tidsforsinkelse.

Enn så lenge har ikke «folk flest» oppdaget hvordan 5G har forandret verden. Det skyldes nok først og fremst at «folk flest» fortsatt ikke har tilgang til 5G. Men adopteringen går raskt. Mens det var under en kvart milliard mennesker på jorda som hadde et 5G-mobilt abonnement i 2019, estimerer Statista at vi vil passere milliarden i løpet av 2022, mens nærmere 4,5 milliarder mennesker vil være tilkoblet til 5G-nettverket i løpet av 2027. Om knappe 5 år med andre ord. Det tilsvarer mer enn halvparten av alle mennesker på jorden. Sagt på en annen måte; folk flest.

I mobillandet Norge vil 5G-dekningen selvsagt være mye høyere. Her forventes at alle nordmenn vil ha tilgang til et 5G-nettverk i løpet av 2022.

Abonner på YouTube-kanalen min nå

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

Alt har blitt forandret

 Med over halvparten av Norges befolkning over på 5G, burde vi vel allerede ha sett tydelige signaler på at «alt forandres». Eller?

 Da jeg spurte på Facebook om «alt hadde forandret» seg etter at de hadde fått 5G, var svarene delt i to. Den ene gruppen som svarte «at ingenting hadde endret seg», mens den andre gruppen som svarte i en humoristisk tone at de hadde fått 5G inn med Covid-vaksinen.

 For selv om Ooklas Speedtest kan vise hastigheter opp mot 1000 Gbps, er det lite som har endret seg i praksis. Ennå. Og det til tross for alle lovnadene om en livs-endrende revolusjon.

 Personlig er jeg overbevist om at alt vil endres som følge av et stadig raskere og sikrere mobilnett. Og endringene vil også preges av svært lave forsinkelser. Men det blir ingen revolusjon, men en transformasjon. Små, inkrementelle endringer over tid, som vi kanskje ikke merker fra dag til dag, men som over tid vil være signifikante og transformerende.

Endringer tar lenger tid enn vi tror, men kortere tid enn vi ser.

Radikale endringer om 10 år

Ser vi tilbake på 2022 om 10 år, er jeg overbevist om at verden er radikal annerledes. Og at 5G har endret hvordan vi forholder oss til internett, og hverandre, men ikke minst hvordan 5G-teknologien har akselerert utviklingen av nye teknologier og transformert stort sett alle virksomheter og industrier.

Og mens vi kanskje vil nærme oss full 5G-dekning i et globalt perspektiv i løpet av de neste 10 årene, er det spesielt innenfor maskin-til-maskin-kommunikasjon, hvor vi mennesker er fullstendig utelatt, at veksten vil akselerere nærmest eksponentielt.

5G-teknoligien er i seg selv designet for å øke nettverkskapasiteten, slik at alt fra biler, strømnett, alt av apparater, medisinsk utstyr, industrimaskiner, hjem, byer, landbruk og «alt som kan digitaliseres og kobles til internett» blir koblet sammen og til internett. Forsiktige estimater snakker om at så mange som 125 milliarder enheter vil være tilkoblet internett innen 2030.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

 

Mer avhengig. Mer sårbar

En betydelig nedside av at såpass mange enheter blir tilkoblet internett, er at angrepsoverflatene for cyberkriminelle vil bli uendelige. Det er med andre ord lite som tyder på at sikkerhetsbransjen vil få mindre å gjøre i tiden fremover. Og arbeidsoppgavene til alle som jobber med sikkerhet vil utvides nærmest eksponentielt også, etter hvert som stadig mer av samfunnets kritiske infrastruktur og -tjenester blir en del av internettet. 5G-paradokset vil være at vi blir stadig mer avhengig av å være tilgjengelig og tilkoblet, samtidig som vi vil bli stadig mer sårbare og utsatte.

Samtidig er det ingen tvil om at oppsiden er større enn nedsiden. Økt automatisering og robotisering vil ikke bare øke produktivitet og effektivitet, noe som vil tilrettelegge for økt vekst, men 5G-teknologien vil også være avgjørende for at nærliggende teknologier som sensorer, kameraer, batterier, 3D-printere, VR- og briller, AR-subdermal teknologi, skytjenester, stor data og kunstig intelligens kan optimaliseres for å redusere klimaavtrykket. Og med stadig raskere hastigheter for trådløs kommunikasjon, mellom maskiner og mennesker, vil nye muligheter for økt innovasjon vokse i takt med hvordan vi lærer oss å utnytte mulighetene 5G tilrettelegger for. 

Jeg vil påstå at visjonen om null døde i trafikken aldri vil bli realisert før vi mennesker ikke lenger kjører bilene. Og skal bilene kjøre selv, vil 5G være en avgjørende faktor.

5G vil redde liv (og kanskje også distriktene)

5G-teknologien kan også være en redning for helsesektoren og da på flere måter. Muligheten til å drive fjern-kirurgi over høy-hastighets 5G-nettverk, vil oppheve behovet for å ha en lokal kirurg på samme sted som pasienten. Det vil tilrettelegge for utvikling av helt nye måter å tenke sykehus på ute i distrikts Norge for eksempel, men også innen for andre industrier som skipsfart, turisme og i forsvaret, hvor sentrale kirurger kan fjern-operere hvor som helst i verden. Og hvem vet, med tiden kan kanskje AI-baserte kirurger, i samarbeid med ekte kirurger, fjern-operere flere pasienter samtidig.

Med tiden vil 3D-printede organer bli en del av den nye normalen, hvor de sammenfallende teknologiene vil være avgjørende faktorer for å redde menneskeliv. Og da ikke bare ut i distrikts-Norge, men over hele verden.

//Artikkelen fortsetter etter annonsen//

5G vil realisere metaverset

Fra et mer personlig perspektiv, og kanskje da mest av alt ned på et rent underholdningsnivå, vil 5G også spille en avgjørende rolle. Med 5G vil de lave tidsforsinkelsene og de enorme hastighetene gjøre det mulig for millioner av mennesker verden over å leve, leke, lære og jobbe online, og da i økende grad i et parallelt univers, bedre kjent i løpet av det siste som Metaverset.

Som nevnt flere ganger allerede; dette vil ta tid. Lenger tid enn vi gjerne vil tro, men kortere tid enn vi vil se, når vi først ser oss tilbake, om 10 år, for eksempel. 5G-hypen i dag, er bare slutten på starten.

Virtual Reality, som entusiastene spådde ville bli «mainstream» for mange år siden, må fortsatt vente i mange år før det blir en realitet. Og selv om de største mobilselskapene i verden er travelt opptatt med å sette opp 5G-master for både høye hastigheter og lang rekkevidde, er vi mange år unna et fullverdig høy-hastighets 5G-internett, som vil være avgjørende for blant annet metaverset. Det som gjør det her så ekstra spennende å følge, er at samtlige teknologier jobber mot det samme målet; hvor 5G til syvende og sist er den avgjørende brikken i spillet.

Revolusjonen som uteble

5G oppleves nok for de fleste i dag som en eneste stor hype. En utelatt revolusjon, selv om enkelte vil la seg imponere over raske nedlastninger av Netflix-filmer, eller raske opplastninger av 4K-videoer fra den siste ferien.

Realiteten er at 5G, i sin fulle utnyttelse, ikke vil bli opplevd som noe annet enn en hygienefaktor.

Det skyldes ikke at 5G i seg selv ikke er transformativ og «enableren» for at «alt vil bli annerledes», men ene og alene at endringene ikke vil skje over natten, men «bit by bit».

Det vil først være når vi ser oss tilbake, om 10 år, at vi vil forstå hvor livs-endrende 5G-teknologien var, sammenlignet med hvordan vi levde, lekte, lærte og jobbet på, i 2022.