Unngå leder-tabber i sosiale medier

leder-tabber-sosiale-medier-aftenposten
Share on Facebook23Tweet about this on Twitter28Share on LinkedIn85Share on Google+3Email this to someone

Veien fra suksess til fiasko er ikke lenger enn en uheldig tweet, eller en ubetenksom statusoppdatering.

aftenposten-leder-tabber-sosiale-medierI Aftenposten lørdag 6. september har jeg kommentert litt om #ledelse og #kommunikasjon i #SosialeMedier sammen med Cecilie Staude fra Handelshøyskolen BISteinar J Olsen som er adm dir og gründer av Stormberg og Magne Lerø fra Ukeavisen Ledelse.

Jeg skal ikke gjengi saken i Aftenposten her, men heller gjøre det motsatte og gjengi mine svar på spørsmålene fra Aftenposten i sin helhet. Jeg syntes journalisten Geir Amundsen fra Schibsted (saken er også ute hos blant annet BT, Fædrelandsvennen og Aftenbladet) stilte mange gode spørsmål, men dessverre ble det ikke plass til alle spørsmål og svar når saken gikk i «trykken».

Les også: Derfor blogger norske ledere

Hvor personlig skal man være?

kathrine-aspaasInternett har gjort kommunikasjon åpent og transparent. Det er det mange som fortsatt ikke har tatt innover seg. Kathrine Aspaas kommenterer det så riktig når hun påpeker at det har blitt mye vanskeligere å være en kødd i dagens digitale samfunn. Dårlige nyheter kommer ut, gjerne fra misfornøyde ansatte som ofte opplever at internkommunikasjon ikke fungerer optimalt. Det er avgjørende at flere ledere tar innover seg at hverdagen er blitt digital, og at all informasjon er gjort tilgjengelig for alle. Selskaper i dag må gå fra en lukket informasjonskultur til en åpen kommunikasjonskultur.

Kommunikasjon i ordets rette forstand handler om å dele. Vi kommuniserer gjerne fordi vi ønsker å oppnå noe. Kall det gjerne en endring. Endringer fra et virksomhetsståsted, uavhengig om vi snakker om digitale eller analoge kanaler handler om å oppnå en endring som vil komme virksomheten til gode, organisatorisk, omdømmemessig eller økonomisk – gjerne alle tre. De beste kommunikatørene vet at riktig bruk av kommunikasjon skaper tilhørighet, eller som Ingebrigt Steen Jensen ville sagt det; stammekultur.

For å skape en god stammekultur er det essensielt at kommuniasjonen oppleves troverdig og personlig, og da sier det seg selv at avsenderen også må formidle sine budskaper på en personlig og uformell måte. Mens den tradisjonelle måten å formidle selskapsinformasjon på, gjerne gjennom formelle og upersonlige pressemeldinger, tyder undersøkelser på at budskap som er uformelle og personlige fanges opp, skaper tillit, tilhørighet og stammekultur i mye større grad – rett og slett fordi mottageren kan assosisere og identifisere seg mer når avsenderen er tydelig og språket er personlig.

«People talk, brands don’t»

En bedrift endres ikke, det er de ansatte som endrer bedriften. En bedrift har ingen kultur, det er de ansatte som skaper bedriftskulturen. Et selskap kan eie varemerket, mens merkevaren eies av kundene, målgruppene, publikum – mennesker. Personlig kommunikasjon fungerer mye bedre enn upersonlig.

Hvilke plattformer og tjenester bør man satse på i 2014?

sosiale-medier-nettverkDe viktigste plattformene å satse på for å få ut og frem sin kommunikasjon er de plattformene hvor målgruppene til selskapet måtte befinne seg i. Noen ganger kan det være Aftenposten på papir, i andre tilfeller Aftenposten.no, Aftenposten på Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn eller Google+. Derimot er det viktig å erkjenne at 2 av 3 nordmenn bruker sosiale medier – hver dag – at nordmenn deltar i flere enn bare ett sosialt nettverk og at vi gjør det i forskjellige modus.

«Folkenettverket», hvis vi forholder oss til sosiale medier, er fortsatt Facebook. 77 prosent av de 3 millionene som har en konto der, er daglig innom, mens det er tilfellet for kun 8 prosent av den millionen som har en LinkedIn-profil. Sosiale nettverk i seg selv er ikke målet, men kan være et effektivt virkemiddel for å nå kunder og andre målgrupper på – for å formidle, kommunisere, skape dialog og engasjement. Virkemidler som skal bidra til å oppnå de endringene virksomhetene jakter på, for å oppnå sine overordnede forretningsmål.

Det viktigste blir ikke å forholde seg til sosiale medier utifra hvor mange det er som har en konto, eller hvor mange det er som bruker det daglig, men hvor mange av de man ønsker å nå som bruker de forskjellige nettverkene. Selv om SnapChat og WhatsApp vokser historisk rask, er det heller ikke gitt at de som bruker disse tjenestene er i modus for å bli kontaktet av det samme selskapet som de kanskje «liker» på Facebook, eller «følger» på LinkedIn, Twitter, Instagram eller andre sosiale nettverk.

Mindre fokus på volum, økende fokus på verdi

Den økende – og etterlengtede – trenden er at fokuset på volum er i ferd med å bli erstattet av fokus på verdi – og da både for avsender og mottager. Oppleves ikke det vi får servert i feeden vår som verdiøkende – for de som blir eksponert for det – så distanserer vi oss i større grad i dag fra det – vi slutter å like, følge og kommentere. Bedrifter som overvåker og analyserer disse mønsterne er også de som tilpasser budskapene sine til de respektive målgruppene i de forskjellige sosiale nettverkene. Slikt tar tid, men det er også de som opplever størst effekt på sin innsats.

Må man leie inn ekstern hjelp for å lykkes med sosiale medier?

Man må egentlig ikke så mye her i livet, men jeg vil jeg alltid anbefale virksomheter å benytte seg av ekstern bistand hvis det er noe de trenger hjelp til. Derfor går også mange ledere på ledertreninger, selgere drar på salgskurs, osv. Det samme gjelder bruk av sosiale medier. Hvor mye hjelp man trenger er ofte avhengig av hva knapphetsfaktorene er i forhold til eget ambisjonsnivå. Stort sett opplever jeg at de virksomhetene jeg møter mangler enten kunnskap, ressurser eller tid.

Mange mangler alle tre, og årsaken til det er at de ikke har tilstrekkelig støtte fra ledelsen. Satsningen eller innsatsen i forhold til hva de har lyst til å få til via sosiale medier er ikke forankret hos ledelsen. Da kan kanskje ekstern bistand i mye større grad handle om å lære seg å forstå endringene som sosiale medier har eller kan bidra til. Mens de fleste forbinder bruk av sosiale medier til Facebook, og mange av disse tenker på tradisjonell markedsføring som det beste innholdet på Facebook, kan sosiale medier eller sosiale verktøy endre hele virksomheten – i både intern- og ekstern forstand. Riktig bruk av sosiale medier vil kunne styrke salgsapparatet, forbedre kundeservice, produkt- og tjenesteinnovasjon, informasjon, kommunikasjon, HR og markedsføring, for å nevne noen. Sosiale medier er akkurat så mye eller lite en virksomhet vil ha det til å være, på lik linje med andre kanaler.

Forankring er stikkordet

Det er derimot vanskelig å få til noe som helst i sosiale medier – i alle fall noe som man kan kalle for suksess, hvis ikke initativene og innsatsen er forankret hos ledelsen. Erkjennelsen må på plass, for det er først da ledelsen vil være villig til å prioritere og tilpasse organisasjonen sin. Det er først da innsatsen i bruk av sosiale medier vil bli integrert inn i øvrig forretningsstrategi, i stedet for å være noe man gjør «i tillegg til» eller «på si». Bedrifter i dag burde ikke etablere egne strategier for sosiale medier, de bør heller gjøre forretningsstrategien sin sosial – for den sosiale kommunikasjonsformen over Internett har kommet for å bli. DET kan gjerne ledere mislike, men det burde de ikke ignorere. De som ikke ser det vil ha godt av litt hjelp, og ofte vil ekstern bistand gjøre det enklere å få dette overblikket, for de som kommer utenifra kommer gjerne inn med en helt annen oppfatning og innsikt enn de som har vandret rundt i de interne kontorene og møterommene.

Oppsummert

  • Kommunikasjonen bør være genuin og uformell for å oppleves troverdig og personlig.
  • Kvalitet fremfor kvantitet – tenk på hvem det er du formidler til, for det er mottageren som avgjør om innholdet oppleves verdiøkende.
  • Sats på de plattformene hvor målgruppene til selskapet befinner seg. Velg dine sosiale nettverk med omhu.

photo credit: Kat Northern Lights Man  /  ePublicist / mkhmarketing via photopin cc

Share on Facebook23Tweet about this on Twitter28Share on LinkedIn85Share on Google+3Email this to someone

1 Comment

  1. Pingback: Litt i avisen, alt på bloggen | HansPetter.info

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>